Правила та умови

Venda.com.ua

+420 226 210 524 Пн – Пт: 8–12 та 12:30–16
МЕГА продаж - ліквідація цін
Venda.com.ua
Правила та умови

Правила та умови

Відвідуючи веб-сайт www.venda.com.ua, ви підтверджуєте, що обізнані з усіма наведеними нижче фактами, і що ви також будете діяти відповідно до цих фактів. Умови поширюються на всіх осіб, які користуються порталом www.venda.com.ua і набувають чинності з моменту їх публікації.


Умови користування порталом

комерційна компанія Tradecom International s.r.o., 45530319, з місцезнаходженням за адресою Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, для продажу товарів та послуг через дисконтний портал venda.com.ua

Відправляючи замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомився з цими Загальними положеннями та умовами перед укладенням договору, невід’ємною частиною якого є передконтрактне повідомлення, Порядок розгляду скарг, Умови захисту персональних даних та способи транспортування, і що він прямо згоден з ними. , зі змінами та чинними на момент відправлення замовлення.


1. ВИЗНАЧЕННЯ / ПРАВИЛА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Для цілей цих Умов використання наступні терміни, написані з великої літери, мають такі значення:

«Ціна» означає ціну на придбання товарів/послуг, видану Постачальником;

«Цивільний кодекс» означає Закон № 89/2012 Зб. зі змінами;

«Умови» означає ці Умови використання;

«Портал» означає веб-портал масових покупок на веб-сайті www.venda.com.ua, яким керує Оператор, на якому Постачальники пропонують свої товари та/або послуги на вигідних фінансових або інших умовах;

«Оператор» означає комерційну компанію Tradecom International s.r.o., 45530319, з місцезнаходженням за адресою Karpatská námestie 10A, 83106 Bratislava, зареєстрований у комерційному реєстрі, який ведеться в Муніципальному суді Братислави III, номер допису: 129751/B, яка (серед іншого) в рамках своєї господарської діяльності (i) керує Порталом і (ii) діє як посередник при укладенні Посередницьких угод між Постачальником і Замовником;

«Замовлення» означає документ, який є підтвердженням укладення Проміжного договору та дозволяє Замовнику оплатити Ціну. В обмін на оплату Ціни відповідні Товари будуть передані Замовнику та/або будуть надані відповідні Послуги;

«Сторона» означає Постачальника та Замовника або будь-кого з них;

«Користувач» означає Клієнта або іншу особу, яка використовує Портал;

«Постачальник» — юридична або фізична особа, яка через Портал, використовуючи посередницькі послуги Оператора, пропонує свої товари та/або послуги третім особам для продажу на вигідних фінансових або інших умовах;

«Замовник» означає третю сторону, яка уклала Посередницький договір з Постачальником; і

«Проміжний договір» означає договір, укладений між Постачальником і Замовником, який Постачальник продає Замовнику за товари та/або використання послуги;
«Форма повернення» містить інформацію, необхідну для обробки скарг, повернення товару тощо.
1. Терміни, визначені в цих Умовах у множині, мають однакове значення в однині і навпаки.

2. Заголовки, використані в цих Положеннях та Умовах, вставлені лише для ясності та не будуть враховуватися при тлумаченні цих Умов.

 

2. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Оператор орендує Портал та надає супутні послуги Постачальнику та розвиває діяльність, щоб Постачальник мав можливість укладати посередницькі договори із Замовниками через Портал.

2. Умови регулюють права та обов’язки Користувачів під час доступу до Порталу та подальшого використання Порталу, а також інші пов’язані з цим правовідносини.

3. Заходячи на Портал, заповнюючи реєстраційну форму або підтверджуючи замовлення, Користувач підтверджує, що ознайомився з чинною редакцією Умов та зобов’язується їх дотримуватися.

4. Ці Умови також регулюють правовідносини між Оператором та Замовником, що виникають у безпосередньому зв'язку з посередництвом у укладенні Проміжного договору. Ці Умови також регулюють питання, прямо викладені в цих Умовах, що стосуються укладання посередницьких контрактів між Постачальником і Замовником, а також сплати Ціни, відповідальності за дефекти та пошкодження.

5. Однак ці Умови не регулюють інші права та обов'язки Сторін, що випливають із укладення Проміжної угоди або. правовідносини між Постачальником і Замовником, встановлені Проміжним договором, а також інші правовідносини, що виникають у зв'язку з ним.

6. Крім того, Оператор попереджає Замовника, що Постачальник виключає акцепт пропозиції зі зміною або відхиленням через його пропозиції відповідно до § 1740 п. 3 ЦК.

7. Оператор може в односторонньому порядку змінювати або доповнювати Умови. Оператор інформує Користувача про зміну Умов на Порталі, або іншим підходящим способом, щоб Користувач міг без необгрунтованих труднощів ознайомитися з чинною редакцією Умов. Умови вступають в силу з моменту їх публікації на Порталі.

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛОМ

1. Доступ до Порталу та користування Порталом безкоштовні. Проте, користувач несе витрати, понесені у зв’язку з реалізацією доступу до Порталу та використанням Порталу (тобто, зокрема, витрати на підключення до Інтернету тощо).

2. Оператор не є стороною договірних відносин між Замовником та Постачальником. Оператор не несе відповідальності за виконання зобов’язань за Проміжною Угодою, а також за будь-які збитки, завдані Замовником на підставі або у зв’язку з Проміжною Угодою.

3. Оператор надає Портал в оренду Постачальникам і не несе відповідальності за будь-які дефекти у змісті або зовнішньому вигляді матеріалів, опублікованих Постачальником на Порталі. Оператор зобов’язується публікувати на Порталі дані про товари та/або послуги, що пропонуються через Портал Постачальником, як отримані Оператором від Постачальника. Таким чином, Оператор не несе відповідальності за повноту, точність, правдивість матеріалів, опублікованих на Порталі, або за будь-яку недобросовісну конкуренцію Постачальника через Портал або порушення особистих чи авторських прав чи інших прав інтелектуальної власності (особливо порушення торгових марок будь-яким треті сторони).

4. Ціни, вказані на Порталі, є остаточними з ПДВ.

5. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у зв'язку з використанням інформації, опублікованої на Порталі.

6. Оператор не гарантує безперебійний доступ до Порталу, а також безпеку і безпеку Порталу. Оператор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві під час доступу та використання Порталу, включаючи будь-які збитки, спричинені завантаженням даних, опублікованих на Порталі, збитки, викликані перервою, збоєм Порталу, комп’ютерними вірусами, збитками внаслідок втрати даних, прибутком, несанкціонований доступ до даних Користувача.

7. Натискання деяких посилань на Порталі може залишити Портал і перенаправити вас на сторонні веб-сайти.

8. Оператор залишає за собою право в будь-який час обмежити або припинити доступ Користувача до Порталу.

9. Користувач несе відповідальність за всі збитки, заподіяні несанкціонованим втручанням Користувача в Портал або систему, яка передає дані з Порталу третім особам.

10. Оператор має право змінювати зовнішній вигляд, а також форму та розташування Порталу без обмежень та попереднього повідомлення.

11. Будь-який користувач порталу може створити огляд сайту або продукту відповідно до § 5a, параграф 5 Закону № 634/1992 зб. Відгуки не перевірені.

 

4. УКЛАДЧЕННЯ ПОСРЕДНИЧНОГО ДОГОВОРУ

1. Постачальник шляхом представлення своїх товарів та/або послуг, а також Ціни на Порталі дозволяє Замовникам подавати пропозиції щодо укладання Проміжного договору.

2. Замовник має право подати пропозицію щодо укладення Проміжного договору лише за умови, що він погодився із застосуванням цих Умов.

3. У рамках подання пропозиції щодо укладання Проміжного договору Замовник зобов'язується обрати один із запропонованих способів оплати Ціни.

4. Проміжний договір вважається укладеним, коли Оператор повідомляє Замовника в електронному вигляді про те, що пропозиція про укладення Проміжної угоди з боку Замовника прийнята, і такий акцепт полягатиме у відправленні Замовлення разом з цими умовами у форматі PDF та Повернення. Форма у форматі PDF на електронну адресу Замовника, яку Замовник заздалегідь повідомив Оператору. У цьому повідомленні Оператор зазначає обраний спосіб оплати Ціни.

5. Замовник заявляє, що йому відомий той факт, що Постачальник може продати запропоновані ним послуги та/або товари на вигідних фінансових або інших умовах виключно за умови, що пропозиція укласти Проміжний договір буде подана від ряду Клієнтів протягом терміну дії пропозиції. Отже, якщо ця пропозиція не буде подана достатньою кількістю Замовників протягом терміну дії пропозиції, пропозиції щодо укладання Проміжного договору будуть відхилені після закінчення терміну дії.

6. Оператор без зайвих зволікань повідомить про факт настання факту відповідно до попереднього пункту, опублікувавши повідомлення на Порталі та надіславши повідомлення електронною поштою всім Клієнтам, які подали пропозицію щодо укладання Посередника. Угода.

 

5. ЦІНА

1.

1. Подаючи пропозицію про укладення Посередницького договору, Замовник зобов'язується сплатити Ціну в повному обсязі, у спосіб, обраний у пропозиції про укладення Посередницького договору. Клієнт визнає, що він не має права на отримання товарів та/або послуг, доки ціна не буде сплачена.

2. Замовник зобов'язується сплатити Ціну без невиправданої затримки відповідно до вказівок Оператора. У разі несвоєчасної сплати Замовником Ціни, Замовник та Оператор погоджуються, що Оператор не зобов’язаний повертати сплачену Ціну, якщо Замовник приймає пропозицію укласти інший Посередницький договір; у такому випадку Оператор зобов’язується спрямувати відповідні кошти на оплату Ціни згідно з цією іншою Посередницькою угодою.

3. Оператор заявляє, що на підставі договору з Постачальником він має право отримати Ціну в повному обсязі.

4. Оригінальна ціна (зазвичай відображається на веб-сайті як частина інформації про знижку як перекреслена) означає найнижчу ціну за останні 30 днів до знижки, за якою відповідний товар / послуга була запропонована Venda на своєму портал.

5. У випадку, якщо Клієнт укладає Посередницьку угоду та вирішує сплатити Ціну авансом на банківський рахунок, але не сплачує Ціну навіть протягом 1 місяця з моменту укладення Посередницької угоди, без попередньої належної відмови від контракту, він сплачує Оператору фіксовану плату в розмірі 150 чеських крон за витрати, пов’язані з укладенням Посередницької угоди та резервуванням її предмета на вказаний період, протягом 5 днів після закінчення періоду згідно з цим пунктом.

6.  У випадку, якщо Клієнт укладає Посередницьку угоду та вирішує сплатити Ціну готівкою при доставці, але не сплачує Ціну навіть протягом 1 місяця з моменту укладення Посередницької угоди, без попередньої належної відмови від договору, він сплачує Оператору фіксовану плату в розмірі 300 чеських крон за витрати, пов’язані з укладенням Посередницького договору, поштою та резервуванням його предмета на вказаний період протягом 5 днів після закінчення періоду згідно з цим пунктом.

7. У разі затримки оплати Ціни понад 10 днів Оператор має право один раз на місяць надсилати Замовнику запит на оплату. Клієнт сплачує Оператору договірну комісію в розмірі 500 чеських крон за кожен надісланий платіжний запит.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕФЕКТ

1. Постачальник несе відповідальність за юридичні та фактичні недоліки наданих товарів та/або послуг. Замовник має право скаржитися на недоліки до Оператора.

2. Замовник заявляє, що йому відомо, що Оператор, як особа, яка виступає посередником у укладенні Проміжного договору, не несе відповідальності за будь-які недоліки товарів та/або послуг, що надаються.

3. Замовник має право пред'явити Постачальнику претензії щодо відповідальності за недоліки (права від неякісного виконання) у строки та на умовах, передбачених відповідними правовими нормами Чеської Республіки.

 

7. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

1. Оператор є власником Порталу.

2. Портал є авторською роботою у розумінні Закону № 121/2000 Coll., Закону про авторське право із змінами. Оператор здійснює всі майнові права, пов’язані з Порталом.

3. Забороняється зберігати, змінювати, поширювати вміст Порталу або використовувати інші майнові права на нього, якщо Оператор не дав попередньої письмової згоди на таку поведінку.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

1. Користувач заявляє та гарантує Оператору, що:
а. повністю компетентний у вчиненні юридичних дій, особливо з огляду на його вік, або представлений законним представником,
b) (b) вся інформація, надана Оператору, є правдивою, повною, точною та правильною;
(c) уважно прочитав ці Умови перед використанням Порталу та повністю розуміє та погоджується з цими Умовами.

2. При використанні Порталу Користувач зобов'язаний дотримуватися законодавчих норм Чеської Республіки, він завжди зобов'язаний поважати права Оператора та третіх осіб, особливо при роботі з авторськими творами та іншими об'єктами права інтелектуальної власності. Зокрема, користувач не може:
a. (a) використовувати Портал з порушенням цих Умов,
b. (b) комерційно використовувати будь-яку частину Порталу у спосіб, який може завдати шкоди Оператору та/або Заявнику,
c. (c) отримати імена для входу та/або паролі інших Користувачів,
d. (d) неправильно використовувати, блокувати, модифікувати або іншим чином змінювати будь-яку частину Порталу або навіть намагатися порушити стабільність, роботу або дані Порталу,
д. (e) використовувати механізми, програмне забезпечення чи інші процедури, які можуть негативно вплинути на роботу Порталу. Портал може використовуватися лише в межах, які не завдають шкоди правам інших Користувачів або Оператора та відповідають його цілям.

3. Незважаючи на будь-які інші положення цих Умов, Користувач зобов'язується, що:
а. (a) не використовуватиме Портал, якщо його використання Користувачем порушує законодавчі норми,
b. (b) якщо йому не виповнилося 18 років, він не буде користуватися послугами Порталу, мінімальний вік для використання яких становить 18 років, і такі послуги позначені символом «18+» або іншим символом такого ж значення .

 

9. ВІДКЛЮЧЕННЯ ВІД ДОГОВОРУ

1. Замовник має право відмовитися від Оператора та Проміжного договору протягом 14 днів з моменту його укладення, а якщо він прийняв товар, з дня прийняття товару, а якщо товар відправлений частинами, від прийняття останньої доставки товару. Термін вважається дотриманим, якщо протягом нього Замовник надсилає Оператору або Постачальнику повідомлення про відмову. Форма повернення, серед іншого, доступна на Порталі. Клієнт зобов'язаний повернути отриманий ним товар разом із відкликанням.

2. У разі відкликання Клієнт несе витрати, пов'язані з поверненням товару.

3. Якщо Замовник відмовляється від договору відповідно до Умов, Оператор повертає Замовнику без невиправданої затримки, не пізніше 14 днів з дати отримання Оператором відповідного повідомлення про відмову, усі отримані від Замовника платежі. у зв'язку з договором. Оператор повертає платіж Замовнику шляхом переказу на вказаний Замовником банківський рахунок.

 

10. ПРИКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Чеська інспекція торгівлі з зареєстрованим офісом за адресою: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, Інтернет-адреса: http://www.coi.cz, відповідає за судове вирішення споживчих спорів, що випливають з договору купівлі-продажу. Онлайн-платформу для вирішення спорів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr можна використовувати для вирішення спорів між продавцем і покупцем за договором купівлі-продажу.

2. Європейський центр споживачів Чеська Республіка з зареєстрованим офісом за адресою: Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, Інтернет-адреса: http://www.evropskyspotrebitel.cz є контактним пунктом відповідно до Регламенту (ЄС) № 524/2013 Європейського парламенту та Ради від 21 травня 2013 р. щодо вирішення спорів в Інтернеті та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22 / EC (Регламент про врегулювання споживчих спорів в Інтернеті).

3. Користувач цим бере на себе ризик зміни обставин у розумінні § 1765 п. 2 ЦК.

4. Усі правовідносини, що виникають на основі або у зв’язку з Порталом, регулюються законодавством Чеської Республіки, незалежно від того, де було здійснено доступ до Порталу та його використання.

5. Якщо будь-яке з положень Умов є або стає недійсним чи недійсним, таке недійсне положення має бути замінено положенням, значення якого максимально наближене до недійсного положення. Недійсність або неефективність будь-якого положення не впливає на дійсність та ефективність інших положень Умов.

6. Оператор не несе відповідальності за неправильно зазначені Клієнтом дані при замовленні або відкликанні (наприклад, неправильно заповнену адресу електронної пошти). У разі, якщо в результаті таких неправильно зазначених даних Клієнту завдано збитків, Оператор не несе за це відповідальності.

7. Оператор не є стороною договірних відносин між Замовником і Постачальником і не несе відповідальності за виконання Постачальником зобов'язань за Проміжним договором, а також не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Замовником під або в зв'язок з Проміжним договором.

8. Оператор не несе відповідальності за надані послуги або товари Постачальника, їх кількість та якість. Замовник зобов'язаний подавати всі претензії безпосередньо Постачальнику. Постачальник несе відповідальність за кількість та якість наданих товарів та/або послуг у межах, передбачених загальнообов’язковими правовими нормами Чеської Республіки. Постачальник несе відповідальність за інформацію про товари та послуги та їх надання, які розміщені на Порталі.

9. Оператор має сертифікат GOS і зобов'язаний дотримуватися Кодексу асоціації захисту прав споживачів GOS, який доступний на веб-сайтах, наведених нижче. Чинність сертифіката GOS можна перевірити на веб-сайті асоціації SOS (www.asociace-sos.cz/gos). Постачальник не зв’язаний жодними кодексами поведінки по відношенню до Замовника у розумінні положень § 1826 абз. д) Цивільного кодексу.

10. Для надання додаткової інформації, служба підтримки Оператора доступна для Клієнтів щодня з 8-12 та 12:30-16 за номером +420 226 210 524, за електронною адресою info@obchodvenda.cz або в онлайн-чаті.

 

Ці умови набирають чинності з 2.4.2024

 

Натисніть тут, щоб встановити файли cookie.

Цей веб-сайт використовує файли cookie.

Ми використовуємо файли cookie для персоналізації вмісту та реклами, надання функцій соціальних мереж і аналізу нашого трафіку. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту нашим партнерам із соціальних мереж, реклами та аналітики, які можуть поєднувати її з іншою інформацією, яку ви надаєте або збираєте, коли користуєтеся їхніми послугами.

Вимкніть все
Редагувати окремо
Дозволити все